• Ката

  • Главните разлики между методите на обучение в Шинкиокушин е отчетливо показано в ката. Много е важно запазването на сериозно отношение при изпълнение на ката, също както при кумите – невъзмутим и с ясен разум.

    Ката е била неделима част от тренировката в бойните изкуства. Началните форми били повтаряни многократно под командите на инструктора в дожото. Ката се счита за овладяна тогава, когато техниката на защита и контра-атака се съчетаят с правилно дишане. Ката се практикува не за демонстрации, а за да може да ни помогне да подобрим способностите си в кумите и по-късно да ги използваме в реалния бой. Следователно, същността на ката се заключава не  красотата на движенията, а в тяхната ефективност.

    Ако изпълняващият ката, може да съчетае впечатлението за красота и сила и най-вече демонстрирайки, ако може да създаде това впечатление при наблюдение откъм гърба, тогава той може да претендира за званието “майстор по ката”. В днешно време съществува тенденция екстензивно да се практикуват отделни ката, като за останалите се забравя. Ако се разглежда Карате, като вид самозащита, то би трябвало задълбочено да се стремим да практикуваме и другите ката, защото всичките технически приоми се заключават не само в една ката.