• Кумите

  • Кумите – това е нещо което всеки записващ се да тренира шинкиокушин карате, мисли че ще овладее бързо.
    Кумите означава съревнование/спаринг при определени правила и е третата съществена стъпка в практиката на карате. Кумите е прилагане на заучените техники от ката и кихон практиката върху реален противник. В карате има няколко вида кумите, които са разработени за прилагане на познанията заучени до определено ниво от процеса на обучение на каратека. Това са:
    Го хон кумите – или кумите в пет стъпки – практикува се в основни позиции за придвижване, като атаката е единична и е една и съща в петте стъпки – ой тзуки джодан или ой тзуки чудан. Отбраняващия се прави блок отстъпвайки назад в подходяща дистанция в която да може да нанесе контра атака във всеки един момент, но го прави след последния си блок с гяко тзуки. Целта е каратека се да се научи да усеща и предвижда действията на противника и да се движи като закачен за него. Атаките и нивата се обявяват предварително, а блоковете са точно определени.