• Силови тренировки

  • Едно от нещата, строго специфични за бойните изкуства, е комплексността на натоварването. Всяка една техника е резултат от съгласуваните действия на множество мускулни групи. Точно затова и във фитнес-програмата ви трябва да са с предимство базовите упражнения, в които се натоварват няколко мускулни групи. Това са изтласкване от лег, раменни преси, пулоувър, клек с щанга, лег преси, напади, мъртва тяга, гребане с щанга и различните им варианти, както и всички други, при които има движение в 2 и повече стави. Едноставните упражнения, при които натоварвате определена мускулна група, изолирайки в максимална степен останалите, създават локална сила, която не ви върши работа. Има ли значение колко силен трицепс имате, ако раменете ви са изморени и не можете да реализирате успешен удар? Научете мускулите си да работят съгласувано и едва тогава, ако са необходими корекции, включете изолиращи упражнения.